Lịch công tác tuần

Thông báo

Hôi thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường

KẾ HOẠCH THI "SÁNG TÁC LỜI MỚI CHO LÀN ĐIỆU DÂN CA VỚI CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG"

Thông báo về việc làm Hồ sơ nâng lương định kỳ và nâng lương trước kỳ hạn cuối năm 2018

Thông báo Nâng lương 6 tháng cuối năm 2016

Thông báo kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 21015-2016

  • VUI TẾT TRUNG THU
    Ngày 11 tháng 9 năm 2016 Trường mầm non Thượng Long đã kết hợp với Tổ chức ...

  • Tham quan học tập
    Năm 2009 Trường Mầm non Thượng Long đã tổ chức đi tham quan học tập tại các ...