Lịch công tác tuần

Thông báo

Hôi thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường

KẾ HOẠCH THI "SÁNG TÁC LỜI MỚI CHO LÀN ĐIỆU DÂN CA VỚI CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG"

Thông báo về việc làm Hồ sơ nâng lương định kỳ và nâng lương trước kỳ hạn cuối năm 2018

Thông báo Nâng lương 6 tháng cuối năm 2016

Thông báo kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:05 17/10/2016  

Thông báo Nâng lương 6 tháng cuối năm 2016
Theo công văn của Phòng Nội vụ huyện thì cứ tháng 10 hàng năm sẽ làm hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm. Đề nghị những CBCCVC có tên sau nộp hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm 2016 về bộ phận kế toán để kịp thời tổng hợp nộp cho Nội vụ Huyện : Trần Thị Ngọc Lan, Hồ Thị Ven, Vương Thị A Băng, Trần Thị Thủy và Hô Thị Nguyệt

Số lượt xem : 109

Các tin khác