Lịch công tác tuần

Thông báo

Hôi thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường

KẾ HOẠCH THI "SÁNG TÁC LỜI MỚI CHO LÀN ĐIỆU DÂN CA VỚI CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG"

Thông báo về việc làm Hồ sơ nâng lương định kỳ và nâng lương trước kỳ hạn cuối năm 2018

Thông báo Nâng lương 6 tháng cuối năm 2016

Thông báo kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:13 30/10/2015  

Thông báo nâng lương 6 tháng cuối năm 2015
Theo thông báo của Phòng Nội vụ Huyện Nam Đông, CBCBVC nộp hồ sơ để làm hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm 2015 trước 30/10/2015

Số lượt xem : 168

Các tin khác