Lịch công tác tuần

Thông báo

Hôi thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường

KẾ HOẠCH THI "SÁNG TÁC LỜI MỚI CHO LÀN ĐIỆU DÂN CA VỚI CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG"

Thông báo về việc làm Hồ sơ nâng lương định kỳ và nâng lương trước kỳ hạn cuối năm 2018

Thông báo Nâng lương 6 tháng cuối năm 2016

Thông báo kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Thông báo

Tổ mẫu giáo nhỡ

Cập nhật lúc : 22:46 09/04/2015  

Tổ trưởng Tổ MG nhỡ

Nguyễn Thị Lệ Thu
Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Nguyễn Thị Lệ Thu

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Chuyên môn:ĐHMN                                                                                                                          Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn tổ khối MG nhỡ              

 Điện thoại:                                                      Email:

Tổ phó: Nguyễn Thị Diệu Oanh                                                                                          Chuyên môn:ĐHMN                                                                           Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn khối MG bé                 Điện thoại:                                                                                                                                      Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email

1

2

3

4

5

6

 

Hồ Thị Bé

Lê Thị Phượng

Hồ Thị Nguyên

Nguyễn Thị Bé


     
2        
...        

 

 

Số lượt xem : 234